En bild där texten AI syns tydligt på ett underlag av prickar i blå färgskala.
Tack till alla som deltog på

Vårseminarium med fokus på GeoAI med många spännande föredrag.

Presentationer: Skickas ut till anmälda deltagare.

Datum och tid: Fredagen den 17 maj 2024, kl. 09:00-15:15

Plats: Domkyrkocentrum, Växjö (Gymnasiegränd 1A) eller digitalt via länk.

Målgrupp: Tjänstemän som arbetar med digitalisering, GIS och kartor i kommuner, regioner, länsstyrelser och näringsliv.

Pris: Deltagande på plats är gratis för medlemmar. 400 kr för övriga.
Digitalt deltagande är kostnadsfritt.

Program

 • 09.00-09:20 
  Samling och fika

 • 09:20 – 09:25 
  Välkomna!
  Sydost-GIS ordförande Sabina Bernhard hälsar välkomna till vårmötet.

 • 09:25-10:05
  GAIA: AI för insamling av grundläggande geodata

  Kan vi automatisera de mest tidskrävande momenten i arbetet med kartering av kommuner och städer, genom att tillämpa maskininlärning för tolkning och kartering av högupplösta flygbilder?  GAIA projektet syftar till att undersöka detta. Tanken är att tekniken ska vara replikerbar för landets alla 290 kommuner.
  Artur Rakowski, Malmö Stad

 • 10:05-10:45
  Automatgenererad beståndsindelning - hur vi gjort på Södra

  Södra har tagit fram förmågan att automatgenerera en skoglig indelning och "fylla" den med data om skogen. Vi har valt att köpa "beräkningsmotorn" att skapa och uppdatera indelningen som en SaaS-tjänst av extern leverantör, som sedan integrerats i interna system. I föredraget berörs hur lösningen ser ut, användningen av AI-teknik, och hur resultatet ser ut och har mottagits så här långt.
  Jonas Svensson, Södra

 • 10:35-10:45
  PAUS

 • 10:45-12:00
  Introduktion till GeoAI och generativ AI och hur kan man använda chatGPT för att skapa kartor.

  Vi kommer gå igenom olika tillämpningar som visar hur stora språkmodeller (llm) och generativ AI (ChatGPT-4 Plus) kan användas i geografisk analys och andra sammanhang inom samhällsanalys, statistik och datavisualisering, som komplement till GIS. De deltagare som vill kommer kunna prova AI-genererade Pythonskript själva, utan tillgång till egen Pythonmiljö eller kunskaper inom programmering.
  Anders Elias, Aelia Consulting AB

 • 12:00-13:00
  LUNCH

 • 13:00-13:45
  Introduktion till GeoAI och generativ AI och hur kan man använda chatGPT för att skapa kartor.

  Fortsättning från förmiddagens pass.
  Anders Elias, Aelia Consulting AB

 • 13:45-14:15
  Från neurala nätverk till dikesnätverk

  Diken utgör en stor del av alla Sveriges vattendrag, men de är ofta svåra att hitta på kartor över skogs- och myrmark. William Lidberg, forskare vid SLU har kombinerat LiDARdata med artificiell intelligens för att ta fram dikeskartor med betydligt högre identifieringsgrad än tidigare. Kartor som öppnar upp många möjligheter. När vi vet var dikena finns, går det att planera för vattnet i landskapet mer i detalj. Om skogsbruket vet var dikena finns går det ännu bättre att följa vattnets väg och undvika körskador och näringsläckage till vatten. Nu leder William ett forskningsprojekt som utvecklar en ny metod som även ska kunna identifiera naturliga vattendrag från laserdata.
  William Lidberg, SLU

 • 14:15-14:35
  FIKAPAUS

 • 14:35-15:05
  GeoAI och generativ AI inom ArcGIS – nuläge och framtid - länk till presentation

  Det kommer allt fler exempel på hur AI och relaterade teknologier tillämpas och används. Under föredraget kommer vi titta på hur nuläget ser ut inom ArcGIS men vi får också en titt in i den nära framtiden och vad vi kan förvänta oss längre fram.
  Oscar Monell, ESRI

 • 15:05-15:15
  Summering av dagen och avslut


SYDOST-GIS söker

Revisor

Till nästa verksamhetsår behöver vi en ny revisor till föreningen. Funktionen är viktig för att föreningen ska kunna leva vidare.

Vi hoppas därför att  det finns någon i föreningen som med hjälp av sunt förnuft och lite ordningssinne kan bli vår nya revisor.  Vår kassör hjälper dig att komma igång om du behöver stöd.

Skicka ett mejl till info@sydostgis.se eller kontakta någon i styrelsen direkt om du kan tänka dig att ställa upp med din tid.

Om Sydost-GIS

Föreningen för GIS-samverkan i länen Kronoberg, Kalmar och Blekinge är en ideell förening som bildades år 1992 Medlemmar i föreningen är företag, myndigheter och enskilda personer med intresse för GIS och GIT, dvs geografiska informationssystem eller geografisk IT. Föreningens ändamål är att stödja intressenter av dessa tillämpningsområden inom regionen. Bland annat skall föreningen:

 • Skapa ökade kontakter mellan olika intressenter av GIS inom länen

 • Visa hur GIS kan bidra till att utveckla medlemmarnas verksamheter

 • Verka för en ökad kompetens i GIS inom länen genom rådgivning, information och utbildning

 • Inventera och informera om befintliga databaser med lägesbunden information samt pågående GIS-projekt.

Föreningens stadgar kan läsas här.

Styrelsen

 • Sabina Bernhard, ordförande, Sölvesborgs kommun

 • Eva Uggla, sekreterare, Lantmäteriet

 • Johan Karlsson, Länsstyrelsen Blekinge

 • Wiebke Harders, Ljungby kommun 

 • Karl Magnusson, Växjö kommun

 • Malgorzata Postula-Gorecka, Region Kalmar

 • Toomas Randsalu, Karlshamns kommun

 • Anders Adriansson, Kalmar kommun

 • Patric Karlsson, Blekinge Tekniska Högskola

Revisorer

 • Jan G Nilsson

 • Mikael Wirbrand

Valberedning

 • Jörgen Garp, Växjö kommun

 • Jimmie Andersén, Blekinge Tekniska Högskola

Medlemskap

Att vara medlem i föreningen kostar för närvarande 1500 kronor per år för företag/organisationer, 50 kronor per år för enskilda personer. Dock skall avgiften för företag med 1-5 anställda vara 500 kronor. Dessutom har ideella föreningar möjlighet att vara medlem för 150 kr per år.

Den som är intresserad av föreningen kan i första hand vända sig till någon i styrelsen eller mejla oss på info@sydostgis.se      

Medlemmar

Alvesta kommun
Blekinge Tekniska Högskola
Borgholms kommun
Emmaboda kommun
Högsby kommun
Kalmar kommun
Kalmars läns museum
Karlshamns kommun
Karlskrona kommun
Lantmäteriet
Lessebo kommun
Linnéuniversitet
Ljungby kommun
Länsstyrelsen i Blekinge
Länsstyrelsen i Kalmar
Markaryds kommun
Metria AB
Mönsterås kommun
Mörbylånga kommun
Nybro kommun
Olofströms kommun
Oskarshamns kommun
Region Kalmar
Ronneby Kommun
S-GROUP SOLUTIONS
Sokigo AB
​Sweco Sverige AB 
Sölvesborgs kommun
Tingsryds kommun
Torsås kommun
Trafikverket
Tyréns Sverige AB
Uppvidinge kommun
Västerviks kommun
Växjö kommun
Älmhults kommun

Stipendium

Som ett led i informationsspridning inom GIS och för att stimulera till ökad GIS-användning inom SydostGIS område har ett stipendium inrättats år 2000 .
Stipendiet delas ut till organisationer, enskilda personer, företag eller myndigheter som gjort viktiga insatser för spridning av GIS inom föreningens område. 
Stipendiet kan också sökas för särskilda projekt samt av enskilda personer även för egen utveckling inom GIS-området.
Ansökan om stipendiet bör innehålla en motivering, referenser, namn, adress, telefonnummer, e-postadress. Ansökan bör inte överstiga två A4-sidor.
Förslag lämnas till styrelsen som utser stipendiat.
Stipendiet är på totalt 10 000 kr men kan delas av flera stipendiater.
Stipendiet utdelas i anslutning till föreningens årsmöte.

GDPR


​Dataskyddsförordningen (GDPR - General Data Protection Regulation) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.

​Som förening så behöver Sydost-GIS ha ett medlemsregister som innefattar namn, adress samt även e-postadresser till de som lämnat den uppgiften till Sydost-GIS.

 
Vi behöver dessa uppgifter för att kunna kontakta er med medlemsinformation.
 
Uppgifterna sparar vi så länge som du är medlem samt med en viss fördröjning som innebär att vi även skickar viss information även en tid efter att man gått ur Sydost-GIS eller meddelar att man inte längre vill ha information från Sydost-GIS. E-post adressen sparar vi tills man meddelar att man inte längre vill vara med på sändlistan.
 
Genom att Sydost-GIS stadgar kan ses som ett avtal med medlemmarna, så baseras den vanliga medlemshanteringen på detta avtal. Om du inte vill lämna dina medlemsuppgifter till Sydost-GIS så kan du inte bli medlem i Sydost-GIS.
 
Vi säljer eller delar inte medlemsuppgifterna till annan part.
 
Det är Sydost-GIS som förening som är personuppgiftsansvarig. Det är alltså styrelsen som ansvarar för att föreningen följer lagen.
 
Dina rättigheter angående GDPR kan du läsa mer om på Datainspektionens webbplats.

ARKIV

SYDOST-GIS kallar till

årsmöte och föreläsning om mätning med mobilen

måndagen den 29 april 2024 kl. 13-14
En mobiltelefon hålls upp och ljuset speglar sig i skärmen.

Mätning med mobilen – vad är möjligt?

Vi är glada att kunna avsluta mötet med ett  föredrag av professor Milan Horemuz från KTH som ger oss en översikt över hur vi kan använda det verktyg som vi alla har med oss dagligen. Dagens mobiltelefoner är utrustade med mängder av sensorer som möjliggör inte bara positionering av själva mobilen men också kartläggning av omgivningen.


SYDOST-GIS anordnade VINtermöte

digital Seminariedag kring datamängder från myndigheter 

fredagen den 1 december 2023, kl. 8-12
En kartbild med någon slags statistik som visas med röda punkter

Tack!

Ett stort tack till våra föredragshållare och till er som tog er tid att delta. Vi tar med oss önskemål om inspelning till kommande träffar men den här gången har vi bara möjlighet att skicka ut presentationerna.
Länk skickades ut med e-post till deltagare och föredragshållare den 1 december 2023. Kontakta info@sydostgis.se om du inte fått länken. 

Inbjudan

Vi är många som dagligen konsumerar geodata från olika myndigheter. Ibland kan det vara svårt att sortera ut vad som är viktigt eller veta hur materialet är tänkt att användas om man själv inte är ämnesexpert. 

Detta kommer vi få hjälp med på vår seminariedag där en handfull myndigheter presenterar ett urval av sina geodata, portaler och karttjänster för oss. De kommer berätta om det finns särskilda saker att tänka på och hur får man åtkomst till data. 

Målgrupp: GIS-ingenjörer/-samordnare, planhandläggare, miljöhandläggare och andra som jobbar med myndighetsdata. Program

8:00
Inledning
, Sydost-GIS styrelse välkomnar

8:05-8:30
Smart och hållbar värld
, Patrik André, Skogsstyrelsen

8:30-8:55
Nationella laserskanningen och produktionen av skogliga grunddata
, Patrik André, Skogsstyrelsen

9:00-9:30
Karttjänsten Ras, skred och erosion
, Mats Öberg, SGI

Paus

09:50-10:30
Naturvårdsverkets geodata med fördjupning på Nationella Marktäckedata, 
Camilla Jönsson, Naturvårdsverket

10:35-10:55
Boverkets karttjänster med fördjupning på Trädtäckning, Isabelle Ripa, Boverket

11:00-11:30
Planeringskatalogen
, Linus Johnsson, Länsstyrelsen 

11:35-11:55
Digitala åtgärdsunderlag och VISS
, Niklas Holmgren, Vattenmyndigheten för Södra Östersjön

11:55
Avslutning med utvärdering av dagen


 VÅRMÖTE 2023

​Vi träffas tisdagen den 9:e maj 2023 på Blekinge tekniska högskola i Karlskrona. Möjlighet finns att delta både fysiskt och digitalt. För oss på plats börjar dagen klockan 09:00 med gemensam fika.

Dagens tema är digital samhällsplanering och följande presentationer är planerade:

 • Rutinbeskrivning för framtagande av digital grundkarta i Örebro kommun - Niklas Eriksson, Örebro kommun

 • Presentation av digital grundkarta, utmaningar och sätt att komma vidare – Eskilstuna kommun

 • Digitala detaljplaner och Open Source - Karl-Magnus Jönsson, Kristianstads kommun

 • Drönargränser - att mäta in fastighetsgränser med drönare. Går det? - Malin Sträng, Värmdö kommun

 • StreamSam – digitalisering av detaljplaner - Peter Skarpnord med kollega, Kalmar kommun

 • Känd kvalité i registerkartan - Pellas Mats Andersson och Lars Jämtnäs, Lantmäteriet

 • Digital tvilling och Karlskronaanalysen – Karlskrona kommun


Årsmöte och AR i FME

Torsdagen den 27/4 kl. 13:30 

bjuder Sydost-GIS in till årsmöte.

Vi är glada att kunna avsluta mötet med en presentation om

Augmented Reality, AR, i FME

Mikael Månsson, FME-specialist på Sweco

, håller i föredraget och kommer visa exempel på hur man arbetat med AR i FME mot en kommunal kund.

Föredraget beräknas ta ungefär 30 minuter och drar igång så fort det formella årsmötet är avklarat.

SydostGIS Vintermöte 2023

SydostGIS bjuder in till vintermöte den

 19 januari 2023

. Även i år blir det distansmöte och "temat" är 'Exempel från medlemmarna'.


 Sydost-GIS anordnar dashboardutbildning våren 2022

En dashboard, även kallad informationspanel, är en visuell sammanställning av viktiga nyckeltal för en viss målgrupp. Syftet är ofta att målgruppen snabbt ska kunna ta till sig en lägesbild, men det kan även handla om mer utforskande, där användaren kan filtrera geografisk, temporalt eller baserat på attribut i underliggande datamängder.

Det finns många olika verktyg för att bygga dashboards: Excel, Microsoft Power BI, Qlik osv. Under kursen kommer vi att använda

ArcGIS Dashboard

. Även om din organisation inte använder just det verktyget ska du inte dra dig för att anmäla dig. Syftet med kursen är att deltagarna ska förstå processen att gå från en datamängd till en färdig dashboard, något som du har nytta av oavsett vilka verktyg din organisation använder.

Utbildningen hålls via Teams och Johan Höök från Esri kommer att vara kursansvarig.

 Vintermöte 18 januari 2022

Sydost-GIS bjuder in till Vintermöte med tema Klimatanpassning

Välkommen till ett hybridmöte med fokus på klimatförändringar och klimatanpassning. Deltagande görs via Zoom.

Observera att förhållandena kan förändras beroende på restriktioner/smittläget.


Med hänvisning till de senaste restriktionerna är det bestämt att mötet kommer hållas digitalt

KORTA FAKTA

Datum: tis 18/1 2022 Tid: 9:00 – 15:00

(Plats: Blekinge Tekniska Högskola, Campus Gräsvik, Valhallavägen, Karlskrona -


Årsmöte 2022

Föreningen Sydostgis planeras hålla årsmöte den 16 april kl 10.00. Det blir digitalt. Hur du ansluter samt dagordning kommer via mail till medlemmar.


Styrelsen i Sydost-GIS välkomnar till höstens GIS-dag med tema drönare.

Nu tar vi nya tag och bjuder in till ett digitalt kostnadsfritt höstmöte på förmiddagen den 4 november 2021.

Vi jobbar just nu på att fastställa dagordningen.

Det är klart att Åke Sivertun och Urban Wahlberg från  Drone Center Sweden Västervik pratar om

Flygtrafik i en komplex omgivning.

Peter Wasström och eventuellt Arne Bergqvist från Lantmäteriet håller ett föredrag om

Lagen om skydd för geografisk information och regleringar kring spridning av bilder.

Martin Björnvall, affärsutvecklare på Vattenfall, berättar om

Vattenfalls användning av drönare för inspektion av kritisk infrastruktur

Annika Hovberg, Norrköpings kommun, pratar om

Drönarens mångsidiga arbetsområde i en kommun.

Mikael Bäcklund, Kalmar kommun, berättar om

Drönarverksamheten i Kalmar kommun och det kommande projektet StreamSam.


Sydost-GIS kallar till årsmöte måndagen den 27 april 2021 kl. 10:00

Efter avslutat årsmöte tar vi tacksamt emot önskemål om kommande aktiviteter.

Motioner till årsmötet tas emot till och med måndagen den 20 april.


Sydost-GIS vårmöte i Västervik ställs in

Sydost-GIS måste tyvärr meddela att vårmötet som var planerat till den 28 april 2020 skjuts fram på obestämd tid med anledning av Corona-viruset.

Att behöva lämna detta besked är jättetråkigt. Särskilt eftersom vi har fått ihop ett fint program med bra bredd och många intresserade.

Styrelsen vill inte att föreningen bidrar till smittspridning av viruset. Vi vill heller inte ta några onödiga risker gällande föreningens ekonomi.

Preliminärt planerar vi att flytta träffen till hösten 2020 istället. Mer exakt tid får vi återkomma om så fort vi vet mer.

Om du redan anmält dig behöver du inte göra någon avanmälan.

Årsmötet kommer fortfarande äga rum under våren fast via Skype-länk.

Mer information om detta kommer senare.

Vänliga hälsningar

Styrelsen


INSTÄLLT - Drönar och årsmöte på Sydost-GIS vårmöte. 28 april i Västervik. - INSTÄLLT

Information om mötet finns i länkad pdf nedan.


Höstmöte 2019

 Tema på dagen är statistik på kartan och kartberättelser. 


QGIS-kurs och årsmöte

Sydostgis bjuder anordnar den 9 april 2019 grundkurs i QGIS och i smaband med kursen har vi även föreningens årsmöte.
Anmälningstiden till kursen har nu gått ut men till årsmötet är alla medlemmar välkomna. Info nedan.


Höstmöte 2018

Föreningen Sydost-GIS välkomnar till Kalmar tisdagen den 23 oktober för en dag med fokus på GIS med tema som berör arbete med

detaljplanering, nybyggnadskartor och digital samhällsbyggnadsprocess

Följande står på dagordningen:


 • Digital samhällsbyggnadsprocess, Geoforum Sverige

 • Hur man jobbar med digital detaljplanering, kopplat till nybyggnadskartor, kanske en glimt av 3D och hur man jobbar för en digital samhällsbyggnadsprocess, Höganäs kommun

 • Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess, Lantmäteriet

 • Förbättring av fastighetsgränser inför digitalisering av detaljplanerna - en del av DiSa projektet, Region Gotland

 • Digitalisering av detaljplaner och aktuella projekt på Boverket gällande en digital samhällsbyggnadsprocess, Boverket